EIA Belastingvoordeel: energiezuinige airco

Hieronder vindt u uitgebreide informatie betreffende het EIA belastingvoordeel. Dankzij die regeling kunt u voordelig een energiezuinige airco kopen.

Na montage van een energiezuinige airco waarop deze regeling van toepassing is, sturen wij u automatisch de juiste formulieren toe.

In het menu productoverzicht ziet u aan het EIA logo in één oogopslag welke producten in aanmerking komen, zoals enkele modellen van de airco Mitsubishi Heavy.

Indien u nog vragen heeft helpen wij u uiteraard graag verder.

Energie-investeringsaftrek (EIA) – financieel voordeel

Hoe komt u in aanmerking? Als ondernemer kunt u profiteren van de EIA wanneer u aan enkele voorwaarden voldoet.

  • U bent in Nederland belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting en drijft voor eigen rekening een onderneming. U heeft recent (tot drie maanden terug) een energie-investering gedaan in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst, bijvoorbeeld een energiezuinig airco systeem.
  • U heeft de benodigde vergunningen voor deze investeringen binnen.

De EIA kunt u toepassen naast de gewone investeringsaftrek.

Hoeveel EIA kunt u krijgen?

Via de EIA kunt u 41,5 % van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage; het bedraagt ongeveer 10% van de goedgekeurde investeringskosten.

Geldt EIA ook voor uw energiezuinige airco?

U kunt EIA aanvragen voor de aanschaf- en voortbrengingskosten van (onderdelen van) bedrijfsmiddelen, zoals energiezuinige airco’s die aan de energieprestatie-eisen voldoen, inclusief voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die alleen daarvoor gebruikt worden. U vindt ze in de Energielijst.

Let op! Een EIA-aanvraag kan tot 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting worden ingediend.

Contact

Helpdesk EIA
Postbus 10073, 8000 GB Zwolle
(088) 602 34 30
eia@agentschapnl.nl

Fiscale vragen
BelastingTelefoon voor ondernemers
(0800) 05 43

Links

Energielijst

Aanvragen EIA

EIA aanvragen

Wilt u weten of uw bedrijf in aanmerking komt voor EIA, hoe de aanvraag in zijn werk gaat en wat de procedure na de aanvraag is?

Stap 1 – Zoek uw bedrijfsmiddel op in de Energielijst
In de Energielijst vindt u de bedrijfsmiddelen die voor de EIA in aanmerking komen. Zoek uw bedrijfsmiddel in de Energielijst. De bijbehorende code heeft u nodig voor de aanvraag.

Stap 2 – Meld uw investering aan
Meld de investering aan bij het Bureau investeringsregelingen en willekeurige afschrijving (IRWA) te Breda. U vindt het meldingsformulier in de links hierboven. U kunt ook iemand machtigen om de aanvraag voor u te doen. Zorg ervoor dat u de vereiste vergunningen en beschikkingen heeft voor de geplande investering. Agentschap NL kan u vragen dit aan te tonen.

Meld de investering op tijd:

  • Aanvraagtermijn aanschafkosten
    Stuur het formulier in binnen drie maanden na de opdracht voor de aanschaf.
  • Aanvraagtermijn voortbrengingskosten
    Het Bureau IRWA moet uw melding ontvangen hebben binnen drie maanden na het eind van het kalenderkwartaal waarin de voortbrengingskosten zijn gemaakt. Neemt u het bedrijfsmiddel waarvoor voortbrengingskosten zijn gemaakt in de loop van datzelfde kalenderkwartaal in gebruik? Meld de kosten voor uw energiezuinige airco dan binnen drie maanden na de datum van ingebruikneming.

Stap 3 – Behandeling van uw aanvraag
U krijgt binnen vier weken een ontvangstbevestiging van het Bureau IRWA met een registratienummer. Om vast te kunnen stellen of uw investering/energiezuinige airco aan de eisen voldoet, kan Agentschap NL aanvullende informatie bij u opvragen. De Belastingdienst beslist over de toekenning van de EIA.